2019


Bladgroen voorjaar 2019

Deze uitgave van Bladgroen is voor een groot deel gewijd aan het concept Klimaatakkoord van december 2018. Wat de plannen en ambities precies gaan betekenen voor het Land van Cuijk is nu nog moeilijk in te schatten, omdat er nog geen concrete beleidsmaatregelen aan gekoppeld zijn. Dat gaat pas in de komende maanden gebeuren. Toch hebben we geprobeerd om een regionaal tintje aan het geheel te geven door gastschrijvers uit de regio te vragen om hun visie op de uitkomsten van de verschillende sectoren (of Klimaattafels) op papier te zetten. Die visie hoeft niet overeen te komen met de kijk van de milieuvereniging op dit onderwerp.
 

Verder een column van onze voorzitter, Theo Wijnhoven, over imagopoetserij, een column over zelfregulering, een artikel over vooroordelen en een kort stukje over de nieuwe duurzaam leven campagne van Milieu Centraal, met tips om zelf de uitstoot van CO2 te beperken.
 

Bladgroen Voorjaar 2019.