2021


Zoals we al aankondigden in de vorige editie van Bladgroen, staat deze editie in het teken van de Omgevingswet.
Jan Reijnen legt uit dat de Omgevingswet is bedoeld om het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te moderniseren maar vooral ook om participatie te bevorderen. In dat kader beschrijft hij waar onze prioriteiten liggen: de transitie van de landbouw, de energietransitie, leefbaarheid, biodiversiteit en klimaat.
Geert vertelt over het project ‘Koersen op Kansen’ en legt uit dat de nadruk straks, als de Omgevingswet in werking is getreden, niet meer ligt op wat we niet willen maar op wat we dan wel willen en kunnen.
Wygard Braspenning voerde een gesprek met Douwe Terpstra (adviseur Watersysteem bij het Waterschap Aa en Maas) als vervolg op zijn artikel over verdroging in de vorige editie van Bladgroen.
En verder natuurlijk een column van onze voorzitter Theo Wijnhoven, een artikel over onze zorgen omtrent het voornemen van de provincie NoordBrabant om het mestbeleid te herzien en een artikel over milieuvergunningen.

Bladgroen winter 2021


Deze Bladgroen is gevuld met vele artikelen. Een aantal daarvan heeft grond of bodem als onderwerp. Zo hebben leden van het burgerinitiatief tot behoud van het weidelandschap uit Drenthe en Friesland een Grondrede (in plaats van een troonrede) geschreven, en is er een artikel over de transitie van de landbouw vanuit boerenstandpunt geschreven.
Verder is er een artikel over de proefboerderij in Vredepeel, waar de bodem een belangrijk onderwerp van onderzoek is, en een artikel over schimmels en virussen, dat ingaat op ons omgaan met grond. Een andere manier van omgaan met grond is te lezen in het verhaal van een tuin.
Andere onderwerpen zijn het bomenproject in het kader van ons 40-jarig jubileum, de plannen op ‘De Kuilen’ in Langenboom, de plannen voor een herenboerderij in het Land van Cuijk, de strijd tegen Roundup en de luchtkwaliteit binnenshuis.
Tot slot hebben we een artikel over de gesloten bestuurscultuur en haar invloed op leefomgeving en milieu, een artikel over granuliet in de Kraaijenbergse Plassen, een artikel over de vraag of kernenergie zonder meer afgewezen moet worden en natuurlijk een column van onze voorzitter.

Bladgroen Voorjaar 2021


In de volgende Bladgroen willen we aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november voor de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Hebben jullie vragen die we aan de politieke partijen zouden moeten stellen, geef die dan vóór 29 april door via bladgroen@ mlvc.nl.