2022

De eerste Bladgroen van 2022 is de eerste in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Deze editie is gericht op de nieuwe gemeenteraad. In november 2021 hebben we alle partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen een aantal vragen over voor ons belangrijke thema’s voorgelegd.
Naast een samenvatting van de standpunten van de verkozen partijen geven wij de gemeenteraadsleden onze visie op deze kwesties ter overweging. We doen dit in een drietal katernen: over biodiversiteit, over veeteelt en over energie en klimaat.
Aan de kwesties en hun oplossingen ligt de relatie tussen mens en natuur ten grondslag. We beginnen deze uitgave dan ook met deze relatie. Dan is er aandacht voor waar we nu staan.
Hoe wordt lokaal de biodiversiteit bedreigd en met welke gevolgen?
Een actueel onderzoek toont aan hoe bestrijdingsmiddelen zich overal hebben verspreid. En we zien steeds weer dat maatregelen voor de veeteelt de natuur niet helpen.
Waar bewegen we ons naar toe? Hierop wordt in het artikel over de Heerlijkheid ingegaan.
In het energiekatern komt perspectief voor hoe de energietransitie en specifiek zonnepanelen samen kunnen gaan met het bewaren en promoten van de biodiversiteit.
En uiteraard is er weer een column van onze voorzitter.
Bladgroen Voorjaar 2022

Zo’n 5 jaar geleden stonden politieke partijen nog traditioneel beleid te verdedigen waarin landbouw werd geacht alleen maar groter en efficiënter te worden, de stikstofdepositie een onbekend onderwerp was, ver weg en biodiversiteit een term was voor de specialisten.
Toen werd de Milieuvereniging gezien als een lastpost bij nieuwe ontwikkelingen en stonden de verschillende partijen altijd tegenover elkaar, vaak tot aan de Raad van State om hun gelijk te krijgen. Het is strijden geweest vanuit de loopgraven van eigen ideeën en opvattingen.

Hoe anders ziet de wereld er nu uit, slechts 5 jaar later. Door sterke gerechtelijke uitspraken over onder andere stikstofdepositie, het Urgenda vonnis en de uitspraak over Shell is veel los gemaakt in de maatschappij.
Daarnaast is met de Green deal en sterk alarmerende rapporten van het IPPC een steeds sterker besef gekomen dat we de koers radicaal moeten verleggen. Dit besef dringt niet alleen door bij burgers, maar ook bij politieke partijen en belangenorganisaties van boeren en bedrijfsleven.

Bladgroen special april 2022

 

 

 

In deze editie van Bladgroen gaan we in op waar we als vereniging mee bezig zijn. De eerste twee artikelen schetsen de grote lijnen en de problemen die we tegen komen. Om die problemen te kunnen proberen op te
lossen, hebben we actieve leden nodig die meer doen dan alleen maar lid zijn en contributie betalen, kunnen we er altijd nog meer gebruiken. Een concreet voorbeeld van onze activiteiten is de tocht die we met twee wethouders maakten in het westelijk gedeelte van onze gemeente; een verslag hiervan leest u in dit blad.

Verder staan er artikelen in over Bronlaak en BoerSaam – en hun samenwerking – die een mooi voorbeeld geven van hoe we als consument/burger op duurzame wijze voedsel kunnen produceren. De meeste foto’s in dit blad zijn geschoten op Bronlaak.

Daarnaast is er een artikel over de mogelijkheid om de opwarming van de aarde (toch) onder de 2 graden te houden, en een artikel over hoe je zelf als consument je energieverbruik laag kunt houden. Uiteraard ontbreekt de column van onze voorzitter niet.
Nieuw in dit blad is de boekbespreking, die we vaker zullen plaatsen.

Ten slotte: de foto op de voorpagina is de boom die we in Sint Anthonis geplant hebben in het kader van ons bomenproject ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum. Op 16 andere plaatsen in onze gemeente staat een zelfde soort boom.

Bladgroen Herfst 2022.

 

In deze editie van Bladgroen gaan we in op een aantal actuele zaken. De Nederlandse Staat is succesvol gedaagd in een zaak die burgers tegen de stankoverlast van naburige bedrijven hebben aangespannen. Het ‘stikstofrapport’ van Johan Remkes wordt in een blog van advocaat Valentijn Wösten kritisch besproken, en de rol van
de Rabobank wordt kritisch belicht in een artikel dat we mochten overnemen uit de ‘krant van de aarde’.
De Omgevingswet, waarvan de invoering weer eens is uitgesteld, moet leiden tot omgevingsvisies. We hebben als vereniging een aantal avonden georganiseerd om tot een gedegen visie te komen, die we volgend jaar aan het gemeentebestuur willen aanbieden. In een artikel in deze uitgave wordt geschetst hoe we dat denken te gaan doen.
We hebben de eigenaars van Cinquant in Haps geïnterviewd, een verslag hiervan staat in dit blad.
Uiteraard ontbreekt de column van de voorzitter niet; er staat zelfs nog een tweede column in dit blad. Daarnaast nog artikelen over cognitieve dissonantie, zoönosen, ethisch bankieren, de vraag hoe regionaal we moeten zijn en een boekbespreking.

Bladgroen winter 2022.