Meisevoort 5 Gassel

Op Meisevoort 5, ver buiten de bebouwde kom van Gassel midden in de natuur was tot februari 2018 een melkveehouderij met mais en grasland gevestigd. Daarna is het opgekocht door een akkerbouwbedrijf dat er een grootschalig arbeidsmigranten complex wilde bouwen.

De bouw van grootschalige arbeidsmigranten huisvesting in het stiltegebied Tongelaar heeft een enorme negatieve impact op de natuurwaarden van de omgeving, waaronder Landgoed Tongelaar en de Broekse Wielen (zie onze brief). Om deze natuurschade te voorkomen zijn een team van een bioloog, ecoloog en dierenarts (als natuurwerkgroep van een grotere groep buurtbewoners) samen gaan werken met de Milieuvereniging Land van Cuijk en de Dassenwerkgroep.

De afgelopen periode zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. Hierna volgt een overzicht van deze ontwikkelingen en de acties die door de werkgroep zijn ondernomen:


April 2018: principeverzoek ingediend voor de bouw van een grootschalig arbeidsmigranten complex, afgewezen.

Januari 2021: opnieuw een principeverzoek ingediend. In november 2021 keurt de Gemeente Grave het principeverzoek wederom af, maar het is nog erg onduidelijk wat er nu gaat gebeuren.

Juni 2022: Er ligt nog een flinke stikstofvergunning op het bedrijf, terwijl het bedrijf al 4 jaar niet in gebruik is. In het kader van het intrekken van lege vergunningen hebben we op 8 juni 2022 een verzoek ingediend voor de intrekking van de Wet natuurbeschermingsvergunning uit 2014.

November 2022: De Omgevingsdienst legt een ontwerpbesluit ter inzage, ons verzoek word afgewezen. Onze advocaat bekijkt nu of het zin heeft een zienswijze in te brengen.

Februari 2023: Intussen heeft men het plan voor een grootschalig arbeidsmigrantencomplex laten vallen en wordt er een vergunning aangevraagd voor het houden van een redelijk klein koppel dieren.
De omgeving en wij kunnen daar mee leven, nog wel moet de vinger aan de pols gehouden worden of dat ook zo gerealiseerd gaat worden en of het lege gedeelte van de vergunning ingetrokken gaat worden.

Eind 2023: Tot nu toe hapert het. Intrekking van de vergunning wordt door gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geweigerd.
Jan 2024: we gaan in beroep, ondertussen lopen er contacten om de zaak te regelen zonder tussenkomst van de rechter.
Februari 2024: Het lijkt erop dat dit gaat lukken. Afspraken zijn gemaakt. Ondernemer vraagt bevoegd gezag overtollige stikstofrechten in te trekken. Dit neemt het bevoegd gezag mee in haar eerdere weigering en MLvC kan het beroep vervolgens intrekken.

April 2024: Na de afspraak kwam ondernemer met aanvullende eisen. Ons antwoord staat in deze brief. De provincie heeft nu de procedure gestart over gedeeltelijke intrekking van de stikstofrechten. We gaan er van uit dat nu alles goed komt. Zie ook de bekendmakingen.

Afbeelding: Meisevoort 5 (rode cirkel) te midden van NatuurNetwerkBrabant (lichtgroene vlakken) en onderdeel van Stiltegebied Tongelaar (blauw gestippelde kader)